Projektledning

Hyr in oss som projektledare eller elkonsult i små som stora projekt.

Vi har mångårig erfarenhet som elkonsult och elentreprenör i olika projekt. Vi har  bl.a.haft projektledaruppdrag åt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, omfattning:  byte av samtliga el och telesystem, Kraft, belysning, nätverk, passersystem, kallelsessignal, brandlarm och inbrottslarm


              - Ombyggnad Operationsavdelningar 2, 3, 6 och 7.

              - Nytt fryshotell åt Sahlgrenska Biobank

              - Ombyggnad OP avd. 4 och 5

              - Ombyggnad av byggnad 5124 Neuro,

             - Ombyggnad av byggnad 5032 plan 15

             - Ombyggnad av byggnad 5475 plan 1 och 2, Gothia forum

             - OP 2 Pendelbyte i OP-salar , nya elcentraler för OP salar.

             - OP 1, Ombyggnad av Akuten.                   

             - Byggnad 5032 ombyggnad av plan 6, 8 och 9

             - Byggnad 5239 om - och tillbyggnad av strålningsbunkrar för

                linjeaccelaratorer.